designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Marc Smit (aspirantlid)
-12 jaar bij Shell gewerkt in het buitenland
-Sinds 5 jaar werkzaam bij SHV in Utrecht


Opleiding

-Basiscursus scenario schrijven Scriptschool
-Ik volg nu scriptlab en schrijf een scenario waarbij Henk Burger mijn begeleider is.

Contact

- Stuur een mail

Werken

Geen werken gevonden.