designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Wilma Iemenschot
Ze begon tijdens haar studie met het maken van off-line montages; deed productie- en regieassistentschappen bij o.a. Kunstkanaal; schreef diverse scenario's, twee boeken (De mooiste diamanten en Het dagboek van mijn zus!) en schreef het literaire gedicht Ode aan de Senseo in het kader van een reclamecampagne.

Opleiding

Drie jaar Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen; doctoraal theaterwetenschap (op mijn bul staat vrije studierichting letteren).
Bijvakken filmkunde en filosofie.

Contact

- Stuur een mail
- Web: http://www.helenemaranti.nl/

Werken