designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Stan Lapinski
Scenarioschrijver film, televisie. Schrijft ook toneel.

1980-1990 hoofdredacteur Film en TV Maker.
1991-1997 redacteur Skrien.
Publicaties in Raster, Bzzletin, NFM-themareeks, Film en TV Maker, Skrien, Haarlems Dagblad, Vrij Nederland, Volkskrant.
Sinds 2009 docent scenario aan de Schrijversvakschool Amsterdam.

Contact

- Stuur een mail

Werken

Geen werken gevonden.